ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

● Μικροβιολογικές εξετάσεις

Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων

● Αιματολογικές εξετάσεις 

Έλεγχος στοιχείων αίματος (ερυθρά, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια)
Πηκτικός μηχανισμός 
Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

● Check up 

Γενική Αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, 
Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, Σίδηρος ορού 

● Ορμονολογικές εξετάσεις 

Έλεγχος θυρεοειδούς 
Ορμονικός έλεγχος 
Έλεγχος οστεοπόρωσης
Νεοπλασματικοί δείκτες

● Βιοχημικές εξετάσεις 

Καρδιακοί δείκτες
Δείκτες ηπατικής λειτουργίας    
Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας
Ηλεκτρολύτες
Έλεγχος βιταμινών

● Ανοσολογικό εργαστήριο 

Ανίχνευση αντισωμάτων 
έναντι ιών και παρασίτων (ηπατίτιδες, , HIV, τοξόπλασμα κ.ά.)
Ανοσολογικές εξετάσεις  
Αυτοάνοσα νοσήματα 

● Εργαστήριο γονιμότητας 

Διερεύνηση ανδρικής υπογονιμότητας
Ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα)
Βιοχημικές εξετάσεις σπέρματος

● Προγεννητικός έλεγχος

Γεν. αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Ομάδα αίματος, αντισώματα έναντι τοξοπλάσματος - ερυθράς,
CMV (IGG και IGM), Ηπατίτιδα C, HIV, RPR, TSH, Καλλιέργεια κολπικού για κοινά μικρόβια,
Έλεγχος χρωμοσωμικών ανωμαλιών

● Ανάλυση ουρολίθων

Ανάλυση των λίθων με τη μέθοδο της Υπέρυθρης Φασματογραφίας (FT-IR Infrared spectroscopy)
Τελευταίας τεχνολογίας Σπεκτροφωτόμετρο FT-IR
Λεπτομερής ανάλυση της σύστασης όχι μόνο του εξωτερικών στοιβάδων (κέλυφος) των λίθων, 
αλλά και του πυρήνα τους  

● Αιμοληψίες κατ’ οίκον

● Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ